Помощь в воспитании ребенка одинокой маме

Право на допомогу мають:

- одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини

- мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Водночас, якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).

Чи надається допомога у випадку, якщо матір не перебуває в зареєстрованому шлюбі з особою з якою вона веде спільне господарство ?

Потрібно зазначити, що жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, право на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, яка є батьком її дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.

Чи надається допомога на дітей, які перебувають на повному державному утриманні ?

Ні не надається. Водночас якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави, під час літніх канікул перебуває вдома, зазначена допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу про те, що дитина в цей час не перебувала на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави.

Куди звертатися за допомогою

Звертатись за призначенням необхідно до органів праці та соціального захисту населення по місцю реєстрації отримувача допомоги. Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органі соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Важливо врахувати, що допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Для призначення допомоги вперше на дітей одиноким матерям до органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці

2) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку

3) копія свідоцтва про народження дитини

4) довідка про проживання дитини з матір ю, видана за місцем проживання сім ї. У разі неможливості одержати таку довідку орган праці та соціального захисту населення здійснює обстеження сім ї за місцем проживання і складає акт із зазначенням факту проживання дитини з матір ю. У разі, коли дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, замість довідки про проживання дитини з матір ю подається довідка з місця проживання матері та довідка з місця проживання (навчання) дитини.

5) декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сімї)

6) довідки про доходи на кожного члена сімї

Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії.

Важливо! Особи, які до 01 січня 2016 року отримували допомогу на дітей одиноким матерям у гарантованому розмірі 30 % прожиткового мінімуму (без врахування доходу сімї) подають лише заяву та декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сімї).

Особи, які отримували допомогу на дітей одиноким матерям у 2015 році і період виплати припадає на 2016 рік, виплата допомоги таким особам із врахуванням підвищеного розміру продовжується до закінчення періоду виплати допомоги без їх звернення до органів соціального захисту.

Що робити у випадку коли особа народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір ю?

У цьому випадку рішення про призначення допомоги на дитину такій особі приймається органом праці та соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім ї і документа про народження дитини, легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Чи продовжується виплата допомоги у випадку навчання дитини ?

Якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації, виплата допомоги на дітей одиноким матерям продовжується на підставі довідки навчального закладу - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Умови припинення виплати допомоги

Виплата цієї допомоги припиняється у разі:

- позбавлення отримувача допомоги батьківських прав

- позбавлення волі отримувача допомоги за вироком суду

- скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним

- реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку

- надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законом

- смерті дитини

- смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) зупиняється у разі:

- тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання

- відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав

- тимчасового працевлаштування дитини.

Виплата допомоги припиняється або зупиняється на підставі поданих обґрунтованих пропозицій органу опіки та піклування чи державного соціального інспектора органу праці та соціального захисту населення з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.

Законом не передбачено відмови у призначенні допомоги на дітей одиноким матерям у разі, коли працездатні члени сімї не працюють, не навчаються, не здійснюють догляд.

Строк протягом якого виплачується допомога

Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.

Кожні шість місяців допомога підлягає перегляду у відповідності до сукупних доходів родини за минулі шість місяців. Для перегляду необхідно звернутися до Управління соціального захисту населення та подати декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сімї).

У випадку звернення особи за допомогою пілся березня 2016 року, зазначені допомоги призначатимуться з місяця звернення за допомогою.

Громадяни, які звернулись у період з січень по березень 2016 року за наданням допомоги на дітей одиноким матерям, виплата зазначеної допомоги здійснюватиметься з 01 січня 2016 року.

Розмір допомоги на дитину одинокій матері

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, а також вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджується наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіном, Мінмолодьспортом та Держкомстатом.

До складу сім ї особи, що звертається за призначенням зазначеної допомоги, включаються чоловік (дружина) рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв язку з відсутністю власних доходів жінка та чоловік, які проживають однією сім єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

Таким чином, починаючи з 01.01.2016 року, не має розрізнення і цій допомозі: мінімальна сума та максимальна сума.

Допомога надається, у випадку якщо є різниця між середньомісячним доходом сімї та прожитковим мінімумом для дитини, тобто по суті допомога залежить від доході родини за шість місяців перед зверненням до УСЗ.

Сім’я складається з 3 осіб (двоє дітей – 10 та 5 років та мати, яка є одинокою по відношенню до обох дітей), середньомісячний дохід сім’ї – 2000 грн. - на всю родину.

На 1 члена родини середньомісячний дохід складатиме: 2000 грн/3 чоловіка= 666,67 грн.

Середньомісячний дохід визначається на підстві сумування всіх доходів родини за попередні шість місяців перед зверненням за допомогою та діленням суми всіх цих доходів за шість місяців на 6, тобто визначаєте середню суму ваших доходів за один місяць.

Які доходи враховуєте, а які ні, визначено в Методиці: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0112-02

На дитину 5 років визначаємо розмір допомоги одинокій матері: 1167 грн (прожитковий мінімум-показник в таблиці вище) - 666,67 грн= 500,33 грн.

На дитину 10 років визначаємо розмір допомоги одинокій матері: 1455 грн (прожитковий мінімум-показник в таблиці вище) - 666,67 грн= 788,33 грн.

Отже, на дитину 5 та 10 років така жінка буде отримувати 500,33 грн та 788,33 грн. відповідно, всі шість місяців. Потім вона поновлює свої доходи в УПСЗ і допомогу їй будуть перераховувати вже по новим доходам.

Громадянам, які звернулись за допомоги у січні 2016 року. допомога має бути виплачена в лютому 2016 року.

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги одиноким матерям

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

Постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»

Відповідь Мінсоцполітики на інформаційний запит щодо допомоги одиноким матерям

Льготы для матерей-одиночек

Помощь в воспитании ребенка одинокой маме

Мы живем во время, когда женщина сама может воспитывать своего ребенка, причем этот факт не вызывает у общества негативной реакции. К счастью, прошли те времена, когда одинокая мама совершенно незаслуженно вызывала у большинства окружающих неуважение и осуждение. Сегодня практически все понимают: в том, что женщина воспитывает ребенка сама, нет ничего плохого. Но без дополнительной материальной помощи ей, конечно, иногда приходится тяжело. Поэтому законодательством предусмотрены права и льготы, которыми должна пользоваться одинокая мать.

Кто такая мать-одиночка

Помощь в воспитании ребенка одинокой маме

Согласно ст. 3 Закона "О государственной помощи семье с детьми", матерям-одиночкам положен такой вид государственной помощи, как пособие на детей одиноким матерям. Законодательное определение одинокой матери дано в п. 5 ч. 13 ст. 10 Закона "Об отпусках": это мать, которая воспитывает ребенка без отца. Определение термина "одинокая мать" применяется лишь для предоставления льгот и гарантий, установленных трудовым законодательством относительно отпусков.

Согласно же ст. 18-1 Закона "О государственной помощи семье с детьми", право на пособие на детей имеют одинокие матери, не состоящие в браке одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка (решении об усыновлении ребенка) отсутствует запись об отце (матери) или запись об отце (матери) проведена в установленном порядке государственным органом регистрации актов гражданского состояния по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка. К одиноким матерям также относятся вдовы женщины, воспитывающие ребенка без отца. К последним относятся разведенные женщины, воспитывающие детей самостоятельно, даже если они получают алименты. Одинокой матерью считается и женщина, которая вышла замуж, но ее новый муж ребенка не усыновил.

Пособие на детей, в частности, одиноким матерям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, предоставляется в размере, который равен разнице между установленной в текущем году суммой прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев.

Итак, проще говоря, размер пособия вычисляется по формуле:

ПМ - прожиточный минимум ребенка данного возраста,

СД - средний доход в месяц на 1 члена семьи.

В случае, если эта разница меньше 0, естественно, такая мать-одиночка пособия не получает.

(До 1 января 2016 года в существовало правило, согласно которому размер пособия матери-одиночке не мог быть менее 30% установленного прожиточного минимума для ребенка. Т. о. пособие получали ВСЕ матери одиночки. Теперь же те, чей средний доход на 1 члена семьи превышает сумму прожиточного минимума, пособия не получают вовсе. То есть, государство лишает множество одиноких мам поддержки, считая их и так "слишком" обеспеченными.)

Указанное пособие назначается на каждого ребенка независимо от получения на детей других видов помощи и в случае, если отец признан не принимающим участия в воспитании ребенка. Пособие на детей одиноким матерям не назначается в случае пребывания ребенка на полном государственном обеспечении.

Как получить пособие

Помощь в воспитании ребенка одинокой маме

Согласно абз. 2 п. 34 Порядка № 1751, среднемесячный совокупный доход семьи определяется согласно Методике исчисления совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи на основании справки о доходах и декларации о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов социальной помощи.

В состав семьи лица, которое обращается за назначением вышеуказанного пособия, включаются муж (жена) родные, усыновленные и подопечные дети в возрасте до 18 лет, а также дети в возрасте до 23 лет, которые учатся на дневной форме в высших учебных заведениях I–IV уровня аккредитации и профессионально-технических учебных заведениях и не имеют собственных семей независимо от места жительства или регистрации неженатые совершеннолетние дети, которые признаны инвалидами с детства I и II групп или инвалидами I группы и проживают вместе с родителями нетрудоспособные родители мужа и жены, которые проживают вместе с ними и находятся на их иждивении в связи с отсутствием собственных доходов женщина и мужчина, которые проживают одной семьей, не находятся в браке, но имеют общих детей.

Для назначения пособия на детей одиноким матерям в собес подаются такие документы:

 1. заявление о назначении пособия
 2. справка из РАГСа об основаниях внесения в книгу регистрации рождений сведений об отце ребенка
 3. копия свидетельства о рождении ребенка
 4. справка о проживании ребенка с матерью, выданная по месту жительства семьи.

Последний документ можно получить, обратившись в собес, чтобы те осуществили обследование семьи по месту жительства и составили акт с указанием факта проживания ребенка с матерью. Если ребенок учится за пределами населенного пункта, в котором проживает мать, и не находится на полном государственном обеспечении, вместо справки о проживании ребенка с матерью подается справка с места проживания матери и справка с места проживания (учебы) ребенка.

Пособие на детей одиноким матерям назначается с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами, и выплачивается ежемесячно по месяц достижения ребенком 18-летнего возраста. Или максимум до 23 лет, если ребенок учится на дневной форме обучения. Выплата пособия в размере, превышающем минимальный, осуществляется в течение шести календарных месяцев. Если лицо, которому назначено пособие, по окончании указанного срока не подтвердило право на назначение пособия в размере, превышающем минимальный, пособие выплачивается в минимальном размере.

Пособие на детей одиноким матерям назначается собесом по месту их жительству, но может назначаться и по месту их фактического проживания при условии предоставления справки о неполучении указанного пособия в собесе по месту регистрации.

Не деньгами, так праздниками

Кроме материальной помощи, матери-одиночки имеют также право на дополнительный отпуск. В соответствии со ст. 182-1 КЗоТ и ст. 19 Закона "Об отпусках", дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется одинокой матери (отцу), которая (который) воспитывает ребенка без отца (матери), ежегодно продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней (ст. 73 КЗоТ). В случае наличия нескольких оснований для предоставления такого отпуска его общая продолжительность не может превышать 17 календарных дней.

Дополнительные отпуска работникам, имеющим детей, предоставляются сверх ежегодных отпусков, предусмотренных ст.ст. 6–8 Закона №504, а также сверх ежегодных отпусков, установленных другими законами и нормативно-правовыми актами, и переносятся на другой период или продолжаются в определенном порядке. Кстати, если одинокая мама или одинокий папа по каким-либо причинам не воспользовались своим правом на такой отпуск в году достижения ребенком определенного возраста или же за несколько предыдущих лет, то за ними сохраняется право использовать его в любое время. В случае увольнения, независимо от оснований, таким работникам может быть выплачена компенсация за все неиспользованные дни отпусков. Кстати, в отличие от основного и ряда видов дополнительных отпусков, срок давности, по истечении которого утрачивается право на дополнительный отпуск работникам, имеющим детей, не предусмотрен.

Если мать-одиночка вышла на работу до достижения ребенком трехлетнего возраста, пособие по уходу за ее ребенком может предоставляться другим родственникам, которые фактически ухаживают за ребенком. Согласно ст. 179, 181 КЗоТ и ст. 18, 20 Закона "Об отпусках", отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста может быть использован полностью или частично отцом ребенка, бабушкой, дедушкой или другими родственниками, которые фактически осуществляют уход за ребенком, или лицом, усыновившим ребенка. Для этого одному из лиц, которое фактически осуществляет уход за ребенком, нужно для оформления отпуска по уходу за ребенком, не достигшим трехлетнего возраста, обратиться в собес, оформив при этом отпуск на себя.

Помощь в воспитании ребенка одинокой маме

Временная государственная помощь

Ч. 8 ст. 181 Семейного кодекса Украины предусмотрено, что если место жительства родителей неизвестно, или они уклоняются от уплаты алиментов, или не имеют возможности содержать ребенка, ребенку назначается временная государственная помощь, которая не может быть меньше, чем 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Временная помощь предоставляется при наличии одного из следующих оснований:

 1. решение суда о взыскании алиментов с одного из родителей не выполняется в связи с уклонением от уплаты алиментов или отсутствием у должника средств и другого имущества, на которые по закону может быть обращено взыскание
 2. один из родителей находится под арестом, следствием, на принудительном лечении, в местах лишения свободы, признан в установленном порядке недееспособным, а также состоит на срочной военной службе
 3. место жительства (пребывания) одного из родителей не установлено.

Для назначения временной помощи получатель должен подать в собес по месту жительства (пребывания) документы, предусмотренные п. 6 Порядка №189: 1) заявление 2) копию свидетельства о рождении ребенка 3) справку о регистрации места жительства (пребывания) ребенка 4) справку о регистрации места жительства (пребывания) получателя. Кроме того, в зависимости от оснований, на которых назначается временная помощь, дополнительно подаются такие документы: 1) решение суда (исполнительный лист) о взыскании с одного из родителей алиментов на ребенка 2) справка государственной исполнительной службы, которая подтверждает факт неуплаты алиментов одним из родителей в течение шести месяцев, предшествующих месяцу обращения 3) справка соответствующего учреждения о пребывании одного из родителей под арестом, следствием, на принудительном лечении, в местах лишения свободы, признании его в установленном порядке недееспособным, а также пребывании на срочной военной службе 4) уведомление органа внутренних дел о том, что место жительства (пребывания) одного из родителей ребенка не установлено.

Получив все необходимые документы, собес в течение 10 календарных дней принимает решение о назначении или отказе в назначении временной помощи. Размер временной помощи зависит от возраста ребенка и размера прожиточного минимума, гарантированного государством для ребенка этого возраста. Один установлен для детей в возрасте до 6 лет, второй – для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Сумма пособия матери одиночке 2017 в Украине

Предыдущая статья Следующая статья

Матерями одиночками женщины становятся по собственной воле, рожая в силу тех или иных обстоятельств ребёнка для себя или когда им мужчина не предложил руку и сердце вместе с помощью по воспитанию и обеспечению ребёнка. Такие отцы могут даже уклоняться от оплаты алиментов. Так, как женщина до 6 лет может ухаживать за ребёнком и не работать, надежда остаётся на родителей, получающих пенсии и какую-то подработку.

Помощь в воспитании ребенка одинокой маме

Не все женщины занимаются рукоделием, что-то пекут на продажу или подзарабатывают переводами и другой работой с текстами через инет. Некоторые продают косметику или биодобавки через социальные сети с форумами и весьма успешно и т. д. но мы поговорим о тех, которые не могут так организоваться и заработать, сидя за компьютером дома.

Ежедневно ребёнка нужно качественно кормить и хорошо одевать. Не всегда доходов матери хватает на полное обеспечение сына или дочери. Если её доходы действительно небольшие, что задекларировано, государство выдаёт ей помощь. Рассмотрим, какая сумма пособия матери одиночке 2017 в Украине?

О пособии

Рассмотрим пособие матери одиночке 2017 последние новости в Украине. Чтобы получать пособие, нужно посчитать совокупный доход всей семьи:

Учитывают родных или усыновлённых детей, которым нет 18 лет. Они не должны состоять в браке. Те, кто учатся на дневном в университете либо в академии и другом заведении от I по IV уровень аккредитации. Если дети не состоят в браке и они совершеннолетние, но инвалиды I либо II группы. Вариант, что ребёнок инвалид I группы, живущий с родителями.

Бывает, что у такого ребёнка бабушка и дедушка нетрудоспособные, живут с ним и с мамой одиночкой. Такие родители находятся на иждивении матери-одиночки, так как не имеют своих доходов. Есть разные трудные финансовые ситуации у людей. Государство всем старается материально помочь, поддержать.

Помощь в воспитании ребенка одинокой маме

Что требуется для назначения пособия?

Пособие матери одиночке в Украине 2017, которая воспитывает одна сына или дочь, несколько детей, будет выдаваться на каждого ребёнка индивидуально. Чтобы его назначили, мать в специальный орган должна подать справку о своих доходах. Можно вместо справки сдать декларацию о своих доходах и общем состоянии имущества. Какое насчитают пособие? Будут исходить от всего дохода семьи в среднем за месяц. Для каждого вида социальных выплат нет своей формулы расчета и здесь она такая же.

В отделение труда с ОТСЗН или социальной защиты населения мать подаст все требуемые документы. Их изучат и назначат размер выплат на несовершеннолетнего ребёнка. Конечно, все понимают, что если мать действительно мало зарабатывает, она не может полноценно обеспечить главные потребности растущего ребёнка и ей нужна государственная помощь.

Документы

Какие из документов потребуются, чтобы оказать помощь детям (временную), чьи родители по тем или иным причинам, уклоняются и не платят алименты:

 1. Заявление, в котором указываются, что ребёнку нужны положенные льготы с компенсациями и конечно, социальная помощь.
 2. Декларация, показывающая, какие доходы у лица, которое обращается в орган социальной помощи с просьбой о назначении льгот.
 3. Справки, где указываются доходы каждого из семьи с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Сумма пособия матери одиночке 2017 в Украине

Мать одиночка, расчет пособия в 2017 году в Украине. Для детей разного возраста предусмотрен свой прожиточный минимум. Он рассчитывается аналитиками и экономистами на государственном уровне. 01 января 2016 г. минимум прожиточный на ребёнка или детей, к которому в нашей стране доплачивают матерям, самостоятельно воспитывающим детей, такие суммы:

 1. Если детям меньше 6 лет, то 1167 грн.
 2. Когда детям 6-18 лет, это будет 1455 грн.
 3. 18-23 г. тем, которые учатся -1378 грн. Их считают трудоспособными.

До последнего рабочего дня марта нужно срочно подать свою декларацию, в которой требуется честно указать разные доходы за 6 мес. Сюда входит вся ваша зарплата, плюс алименты и любые социальные выплаты если есть. Дальше сосчитают ваш средний за месяц доход и разделят на всех членов семьи.

Помощь в воспитании ребенка одинокой маме

Например, если мама живёт с сыном, которому нет ещё и 6 лет и её средний доход будет равен 1000 грн. тот показатель - 500 грн. Разницу между этой суммой и прожиточным минимум на ребёнка будет доплачивать государство. С 1167 грн. вычитаем 500 грн. и получаем 667 грн. Если у семьи ещё более низкий доход, то помощь окажут в большем количестве. Вот такие пособия матери одиночки в 2017 году в Украине.

При высоких доходах, к сожалению, государство не будет материально помогать матери-одиночке с ребёнком, несколькими детьми. Заявление подают в собесе. Не забудьте взять свидетельство, когда родился малыш/ка, в школе возьмите справку и не обязательно свою декларацию о доходах.

Предупреждение

Не старайтесь скрыть свои настоящие доходы. Сейчас системы учёта компьютеризированы. Если выскочит где-то по базам, что у вас есть не учтённый в декларации доход, вас лишат социальной помощи на ребёнка, а возможно, ещё и обяжут возвращать, нечестно приобретённую соц. помощь.

Поделиться в соц. сетях)))

Оформить помощь одинокой матери можно по месту регистрации или по месту проживания, если в местный отдел труда и социальной защиты населения (ОТСЗН) ты предоставишь справку о неполучении пособия по мест у регистрации.

Перечень документов на оформление пособия матери одиночки:

– Заявление о назначении помощи по форме Минсоцполитики

– Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка, выданный отделом регистрации актов гражданского состояния, или справка о рождении, выданная исполнительным органом сельского, поселкового, городского (кроме городов областного значения) советов, с указанием основания внесения сведений об отце ребенка в актовой записи о рождении ребенка в соответствии с абзацем первым части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины, или документ о рождении, выданный компетентным органом иностранного государства, в котором отсутствуют сведения об отце, при условии его легализации в установленном законодательством порядке

– Копия свидетельства о рождении ребенка

– Справка о проживании ребенка с матерью, выданная по месту жительства семьи (в ЖЭКе). Если мама снимает квартиру, что можно обратиться в орган труда и социальной защиты населения и их представитель посетит семью по месту жительства и составит акт с указанием факта проживания ребенка с матерью.

Так как помощь одинокой матери или даже отца могут получить и усыновители, то в случае смерти одного из приемных родителей, другой подает копию свидетельства о смерти одного из супругов и справку о том, что они не получают на детей иные пенсии (пенсию в случае потери кормильца или социальную пенсию).

Выплата пособия будет осуществляться ежемесячно с месяца подачи документов и прекратится при достижении ребенком 18 лет.

девочки! пособие одиноким мамам как и мамам по утере кормильца — отменены.

Теперь они «возможно» добавят денежку деткам, если доход мамы будет ниже прожиточного.

Я считаю, что государство опять нас обокрало. Какая разница сколько получает мама, если это ее доход.Пусть хоть 10000 грн. помощь от государства как одинокой или по утере кормильца — должен быть ОДНОЗНАЧНО, исходя из того, что был бы папа, что то давал бы.

Сума пособия в 350 грн. так смешна — я ровно эту сумму получая сразу оплачивала за садик. )))))) Думала, хоть есть чем заплатить, а дальше все сама, а не дай Бог заболеет. Это старт 1000 грн. иногда кушать хочется причем как ребенку так и маме иногда, а иногда и дырочки на попе уже не латаются, надо чем то прикрыть.

Ужас при зарплатах сегодня в 1200 грн, оплатив комуналку в 1650 грн уже должен 450 грн,+ садик 350грн… А дальше ЧТО.

Сейчас ищем нормативку… будем бороться, а вот чего ожидало правительство не понятно. Расти сама, в армию отдай.

А по утере кормильца тоже отмена, интересно как они глянут в глаза детям утеря кормильца у которых произошла именно в АТО?.

А простые мамы не потянут… они хотят, что детей начали сдавать на обеспечение государства. Мамы на предсмортном голодном адре вынуждены будут это делать, что бы спасти от голода.

Жуть… Мамочки, если все промолчат будет так как я возможно предполагаю… А детские ПОКА и не ждите… полисменам зарплату с 15 до 30 т.грн. подняли, а толку еще хуже чем при милиции стало… Мой телефон для НЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫХ 098-116-49-26… Есть сайт «Правовой простир» я уже созванивалась и ранее с ними сталкивалась, я в них уверена… они нас СПАСУТ.

Источники:
www.i-law.kiev.ua, mama.ua, myukraina.com.ua, www.baby.ru

Следующие:
Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Сумма цифр: код подтверждения


Вас может заинтересовать

Популярное